Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

  Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.   ...

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) invests in Norwegian Green Ideas AS prior to public listing

Green Ideas AS, (”Green Ideas”) develop, market and sell technology-solutions and services within the market of environmental ecosystems. The company is now facing geographic expansion and is planning public listing in Sweden. The parties hav...

Read Blog Detail

Green Ideas AS and Recollect AB in Sweden join forces to sell unique binsystems to households in Sweden.

Green Ideas AS and Recollect AB have made an agreement on sales and distribution of Green Ideas unique Sortér™ superflexible binsystem for households, and the product Batrecycle™ (Developed by Supac Ltd) on the Swedish market with start during Januar...

Read Blog Detail